well-being w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła well-being w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.bodily [Brit ˈbɒdɪli, Am ˈbɑdəli] PRZYMIOT.

II.bodily [Brit ˈbɒdɪli, Am ˈbɑdəli] PRZYSŁ.

I.contribute [Brit kənˈtrɪbjuːt, ˈkɒntrɪbjuːt, Am kənˈtrɪbjut] CZASOW. przech.

II.contribute [Brit kənˈtrɪbjuːt, ˈkɒntrɪbjuːt, Am kənˈtrɪbjut] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła well-being w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mieux-être <pl mieux-être> [mjøzɛtʀ] RZECZOW. m

bien-être [bjɛ̃nɛtʀ] RZECZOW. m

sensation [sɑ̃sasjɔ̃] RZECZOW. ż

well-being w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła well-being w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła well-being w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文