well-stocked w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła well-stocked w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. stock (supply, store, accumulation):

stock m (of de)

Tłumaczenia dla hasła well-stocked w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też garnir

4. riche (luxueuse):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

well-stocked w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文