westerly w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła westerly w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.westerly [Brit ˈwɛstəli, Am ˈwɛstərli] RZECZOW.

II.westerly [Brit ˈwɛstəli, Am ˈwɛstərli] PRZYMIOT.

I.north-westerly [Brit nɔːθˈwɛst(ə)li, Am ˌnɔrθˈwɛstərli] RZECZOW.

II.north-westerly [Brit nɔːθˈwɛst(ə)li, Am ˌnɔrθˈwɛstərli] PRZYMIOT.

I.south-westerly [Brit ˌsaʊθˈwɛst(ə)li, Am ˌsaʊθˈwɛstərli] RZECZOW.

II.south-westerly [Brit ˌsaʊθˈwɛst(ə)li, Am ˌsaʊθˈwɛstərli] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła westerly w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

westerly w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła westerly w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła westerly w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

westerly Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文