what w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła what w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. what (what exactly):

4. what (in clauses):

II.what [Brit wɒt, Am (h)wət, (h)wɑt] CZŁ. OKR.

VII.what [Brit wɒt, Am (h)wət, (h)wɑt] WYKRZYK.

Zobacz też about

I.about [əˈbaʊt] PRZYMIOT. About is used after certain nouns, adjectives and verbs in English ( information about, a book about, curious about, worry about etc.). For translations, consult the appropriate entries ( information, book, curious, worry etc).
about often appears in British English as the second element of certain verb structures ( move about, rummage about, lie about etc.). For translations, consult the relevant verb entries ( move about, rummage about, lie about etc.).

1. about (concerning, regarding):

I.not [Brit nɒt, Am nɑt] PRZYSŁ. Dans la langue parlée ou familière, not utilisé avec un auxiliaire ou un modal prend parfois la forme n't qui est alors accolée au verbe (eg you can't go, he hasn't finished).

2. not (replacing word, clause, sentence etc):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła what w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

what w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła what w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. what interrog:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła what w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

what Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文