whatever w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła whatever w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.whatever [Brit wɒtˈɛvə, Am (h)wətˈɛvər] ZAIMEK

4. whatever (what on earth):

II.whatever [Brit wɒtˈɛvə, Am (h)wətˈɛvər] CZŁ. OKR.

III.whatever [Brit wɒtˈɛvə, Am (h)wətˈɛvər] PRZYSŁ. (at all)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła whatever w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

whatever w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła whatever w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.whatever [wɒtˈevəʳ, Am wʌtˈevɚ] PRZYMIOT. PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła whatever w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

whatever Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文