wheel w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wheel w angielski»francuski słowniku

Catherine wheel [Brit ˈkaθrɪn wiːl, Am ˈkæθ(ə)rən ˌ(h)wil] RZECZOW.

four-wheel [Brit ˈfɔːwiːl, Am fɔrˈ(h)wil] PRZYMIOT. MOTOR

wheel w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wheel w angielski»francuski słowniku

wheel Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be a big wheel Am inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文