wherewithal w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wherewithal w angielski»francuski słowniku

wherewithal w słowniku PONS

wherewithal Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to achieve the wherewithal of one's labour REL soutenu przykł
to have the wherewithal to survive the war LIT soutenu przykł
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文