while w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła while w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

a while ago or back inf

Zobacz też worth

II.worth [Brit wəːθ, Am wərθ] PRZYMIOT. never attr

2. worth (of abstract value):

I.while away CZASOW. [Brit wʌɪl -, Am (h)waɪl -] (while away [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła while w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

while w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła while w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła while w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

while Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文