wide w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wide w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

wide-eyed [Brit ˌwʌɪdˈʌɪd, Am ˈwaɪd ˌaɪd] PRZYMIOT.

wide-ranging [Brit wʌɪdˈreɪndʒɪŋ, Am ˌwaɪdˈreɪndʒɪŋ] PRZYMIOT.

I.worldwide, world-wide [Brit ˈwəːl(d)wʌɪd, wəːl(d)ˈwʌɪd, Am wərldˈwaɪd] PRZYMIOT.

II.worldwide, world-wide [Brit ˈwəːl(d)wʌɪd, wəːl(d)ˈwʌɪd, Am wərldˈwaɪd] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła wide w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wide w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wide w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła wide w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wide Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

taper à côté inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文