winding w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła winding w angielski»francuski słowniku

I.winding [Brit ˈwʌɪndɪŋ, Am ˈwaɪndɪŋ] RZECZOW.

II.winding [Brit ˈwʌɪndɪŋ, Am ˈwaɪndɪŋ] PRZYMIOT.

winding-up [Brit ˌwʌɪndɪŋˈʌp] RZECZOW. (of business, affairs)

II.wind2 <prét, part passé wound> [Brit wʌɪnd, Am waɪnd] CZASOW. przech.

III.wind2 <prét, part passé wound> [Brit wʌɪnd, Am waɪnd] CZASOW. nieprzech.

winding w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła winding w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła winding w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

winding Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

winding z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文