winds w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła winds w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.wind2 <prét, part passé wound> [Brit wʌɪnd, Am waɪnd] CZASOW. przech.

III.wind2 <prét, part passé wound> [Brit wʌɪnd, Am waɪnd] CZASOW. nieprzech.

wind tunnel [Brit ˈwɪndtʌnl, Am ˈwɪn(d) ˌtənl] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła winds w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

winds w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła winds w angielski»francuski słowniku

winds Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文