winning w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła winning w angielski»francuski słowniku

III.winning [Brit ˈwɪnɪŋ, Am ˈwɪnɪŋ] PRZYMIOT.

award-winning [Brit əˈwɔːdwɪnɪŋ, Am əˈwɔrdˌwɪnɪŋ] PRZYMIOT.

II.win <part prés winning, prét, part passé won> [Brit wɪn, Am wɪn] CZASOW. przech.

III.win <part prés winning; prét, part passé won> [Brit wɪn, Am wɪn] CZASOW. nieprzech.

to play to win lit, fig

I.win over CZASOW. [Brit wɪn -, Am wɪn -], win round CZASOW. (win over [sb], win [sb] over)

I.win back CZASOW. [Brit wɪn -, Am wɪn -] (win [sth] back, win back [sth])

winning w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła winning w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła winning w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

winning Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文