wipe w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wipe w angielski»francuski słowniku

1. wipe (mop):

I.wipe down CZASOW. [Brit wʌɪp -, Am waɪp -] (wipe down [sth], wipe [sth] down)

I.wipe out CZASOW. [Brit wʌɪp -, Am waɪp -] (wipe out [sth], wipe [sth] out)

II.wipe up CZASOW. [Brit wʌɪp -, Am waɪp -] (wipe up [sth], wipe [sth] up)

I.wipe away CZASOW. [Brit wʌɪp -, Am waɪp -] (wipe away [sth], wipe [sth] away)

I.wipe off CZASOW. [Brit wʌɪp -, Am waɪp -] (wipe off [sth], wipe [sth] off)

wipe w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wipe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła wipe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wipe Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文