wish w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wish w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

3. wish form:

I.wish on CZASOW. [Brit wɪʃ -, Am wɪʃ -] (wish [sth] on sb)

I.wish away CZASOW. [Brit wɪʃ -, Am wɪʃ -] (wish away [sth], wish [sth] away)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła wish w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wish w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wish w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła wish w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

wish Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文