wolf w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wolf w angielski»francuski słowniku

I.wolf <pl wolves> [Brit wʊlf, Am wʊlf] RZECZOW.

wolf → wolf down

Zobacz też wolf down

I.wolf whistle [Brit ˈwʊlf wɪs(ə)l, Am ˈwʊlf ˌ(h)wɪsəl] RZECZOW.

I.wolf down CZASOW. [Brit wʊlf -, Am wʊlf -] (wolf down [sth], wolf [sth] down)

wolf w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wolf w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła wolf w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wolf Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文