woman: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła woman: w angielski»francuski słowniku

woman <pl women> [Brit ˈwʊmən, Am ˈwʊmən] RZECZOW.

1. woman:

a woman of the streets dated euph
the little woman dated pej

2. woman attr (female):

one-woman [Brit ˈwʌnˌwʊmən, Am wən ˈwʊmən] PRZYMIOT.

woman: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła woman: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła woman: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

woman: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文