women's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła women's w angielski»francuski słowniku

women [Brit ˈwɪmɪn, Am ˈwɪmɪn] RZECZOW. npl

women → woman

Zobacz też woman

woman <pl women> [Brit ˈwʊmən, Am ˈwʊmən] RZECZOW.

1. woman:

a woman of the streets dated euph
the little woman dated pej

2. woman attr (female):

women's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła women's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła women's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

women's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

women's Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文