words w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła words w angielski»francuski słowniku

1. word (verbal expression):

mot m

2. word (anything, something):

mot m

3. word U (information):

4. word (promise, affirmation):

I.word-for-word [Brit ˌwəːdfəˈwəːd, Am ˌwərdfɔrˈwərd] PRZYMIOT.

words w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła words w angielski»francuski słowniku

1. word LING:

mot m

Zwroty:

word-perfect [ˌwɜ:dˈpɜ:fɪkt, Am ˌwɜ:rdˈpɜ:r-] PRZYMIOT.

words Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文