Tłumaczenia dla hasła work’—‘work w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.work off CZASOW. [Brit wəːk -, Am wərk -] (work [sth] off, work off [sth])

I.work in CZASOW. [Brit wəːk -, Am wərk -] (work in [sth], work [sth] in)

II.work out CZASOW. [Brit wəːk -, Am wərk -] (work out [sth], work [sth] out)

III.work up CZASOW. [Brit wəːk -, Am wərk -] (work up [sb], work [sb] up)

Tłumaczenia dla hasła work’—‘work w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文