working w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła working w angielski»francuski słowniku

I.working [Brit ˈwəːkɪŋ, Am ˈwərkɪŋ] RZECZOW.

III.working [Brit ˈwəːkɪŋ, Am ˈwərkɪŋ] PRZYMIOT.

1. working (professional):

actif/-ive
actif/-ive, professionnel/-elle

hard-working [Brit ˌhɑːdˈwəːkɪŋ, Am hɑrd ˈwərkɪŋ] PRZYMIOT.

working w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła working w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła working w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

working Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

working Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła working w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

working z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文