worse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła worse w angielski»francuski słowniku

I.worse [Brit wəːs, Am wərs] PRZYMIOT. comparative of bad

1. worse (more unsatisfactory, unpleasant):

2. worse (more serious, severe):

4. worse (more unwell, unhappy):

III.worse [Brit wəːs, Am wərs] PRZYSŁ. comparative of badly

Zobacz też badly, bad

badly <comp worse, superl worst> [Brit ˈbadli, Am ˈbædli] PRZYSŁ.

1. badly (not well):

II.bad <comp worse, superl worst> [Brit bad, Am bæd] PRZYMIOT.

1. bad (poor, inferior, incompetent, unacceptable):

bad attr joke
not bad inf

3. bad (morally or socially unacceptable):

grossier/-ière
+ subj it will look bad

7. bad (ill, with a weakness or injury):

to be in a bad way inf

III.bad [Brit bad, Am bæd] PRZYSŁ. inf esp Am

worse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła worse w angielski»francuski słowniku

Zobacz też bad, badly

worse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文