worship w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła worship w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.worship [Brit ˈwəːʃɪp, Am ˈwərʃəp] RZECZOW.

III.worship <part prés worshipping; prét, part passé worshipped> [Brit ˈwəːʃɪp, Am ˈwərʃəp] CZASOW. przech.

IV.worship <part prés worshipping; prét, part passé worshipped> [Brit ˈwəːʃɪp, Am ˈwərʃəp] CZASOW. nieprzech.

II.hero worship <part prés etc hero worshipping, hero worshipped Am hero worshiping, hero worshiped> [Brit, Am ˈhiroʊ ˌwərʃəp] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła worship w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

worship w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła worship w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.worship <-pp- [or Am -p-]> [ˈwɜ:ʃɪp, Am ˈwɜ:r-] CZASOW. przech. REL

II.worship <-pp- [or Am -p-]> [ˈwɜ:ʃɪp, Am ˈwɜ:r-] CZASOW. nieprzech.

III.worship [ˈwɜ:ʃɪp, Am ˈwɜ:r-] RZECZOW. no pl a. fig

Tłumaczenia dla hasła worship w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

worship Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文