worst w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła worst w angielski»francuski słowniku

1. worst (most difficult, unpleasant):

le/la pire m/ż

2. worst (expressing the most pessimistic outlook):

3. worst (most unbearable):

II.worst [Brit wəːst, Am wərst] PRZYMIOT. superlative of bad

Zobacz też bad

II.bad <comp worse, superl worst> [Brit bad, Am bæd] PRZYMIOT.

1. bad (poor, inferior, incompetent, unacceptable):

bad attr joke
not bad inf

3. bad (morally or socially unacceptable):

grossier/-ière
+ subj it will look bad

7. bad (ill, with a weakness or injury):

to be in a bad way inf

III.bad [Brit bad, Am bæd] PRZYSŁ. inf esp Am

worst w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła worst w angielski»francuski słowniku

Zobacz też badly, bad

worst Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文