wrote w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wrote w angielski»francuski słowniku

wrote → write

Zobacz też write

I.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] CZASOW. przech.

1. write (put down on paper):

écrire (to à)
it is written that form

II.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] CZASOW. nieprzech.

I.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] CZASOW. przech.

1. write (put down on paper):

écrire (to à)
it is written that form

II.write <prét wrote, part passé written> [Brit rʌɪt, Am raɪt] CZASOW. nieprzech.

co-write <prét wrote; part passé written> [Brit kəʊˈrʌɪt, Am koʊˈraɪt, ˈkoʊˌraɪt] CZASOW. przech.

write-up [Brit ˈrʌɪtʌp, Am ˈraɪd ˌəp] RZECZOW.

II.write in CZASOW. [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write [sb] in) Am POL

I.write down CZASOW. [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write [sth] down, write down [sth])

I.write out CZASOW. [Brit rʌɪt -, Am raɪt -] (write [sth] out, write out [sth])

wrote w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wrote w angielski»francuski słowniku

wrote pt of write

Zobacz też write

II.write <wrote, written, writing> [raɪt] CZASOW. nieprzech. (mark letters)

II.write <wrote, written, writing> [raɪt] CZASOW. nieprzech. (mark letters)

wrote Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文