years w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła years w angielski»francuski słowniku

1. year (period of time):

an m
il y a deux ans
il y a deux ans

year-long [Brit ˈjɪəlɒŋ, Am ˈjɪrlɔŋ] PRZYMIOT.

years w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła years w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła years w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

years Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

years Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文