yellow w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła yellow w angielski»francuski słowniku

II.yellow [Brit ˈjɛləʊ, Am ˈjɛloʊ] PRZYMIOT.

III.yellow [Brit ˈjɛləʊ, Am ˈjɛloʊ] CZASOW. przech., nieprzech.

yellow w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła yellow w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też blue

Tłumaczenia dla hasła yellow w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

yellow Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Y as in Yellow Brit, Y as in Yoke Am, Y for Yellow Brit, Y for Yoke Am (on telephone)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文