you… w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła you… w angielski»francuski słowniku

1. you (addressing sb):

there's a manager for you inf! iron
you idiot inf!

I.thank you [Brit, Am ˈθæŋk ˌju] RZECZOW. a. thank-you,thankyou

how-do-you-do [Am ˌhaʊdəjəˈdu], how-d'ye-do RZECZOW. inf

you… w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła you… w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

how-do-you-do [ˌhaʊdjʊˈdu:, Am ˈhaʊdəju:du:] RZECZOW. inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
à tout à l'heure!
à tantôt! Belg

Tłumaczenia dla hasła you… w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

you… Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文