younger w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła younger w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.young [Brit jʌŋ, Am jəŋ] PRZYMIOT. (not very old)

her young man dated

Tłumaczenia dla hasła younger w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

younger w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła younger w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła younger w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

younger Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

younger Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文