yourself w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła yourself w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

yourself [Brit jɔːˈsɛlf, jʊəˈsɛlf, jəˈsɛlf, Am jərˈsɛlf] ZAIMEK For a full note on the use of the vous and tu forms in French, see the entry you.
When used as a reflexive pronoun, direct and indirect, yourself is translated by vous or familiarly te or t' before a vowel: you've hurt yourself = vous vous êtes fait mal or tu t'es fait mal.
In imperatives, the translation is vous or toi: help yourself = servez-vous or sers-toi.
When used in emphasis the translation is vous-même or toi-même: you yourself don't know = vous ne savez pas vous-même or tu ne sais pas toi-même.
After a preposition the translation is vous or vous-même or toi or toi-même: you can be proud of yourself = vous pouvez être fier de vous or vous-même, tu peux être fier de toi or toi-même.

Zobacz też you

1. you (addressing sb):

there's a manager for you inf! iron
you idiot inf!

I.do-it-yourself [Brit ˌduːɪtjɔːˈsɛlf, Am ˌduətʃərˈsɛlf], DIY RZECZOW.

II.do-it-yourself [Brit ˌduːɪtjɔːˈsɛlf, Am ˌduətʃərˈsɛlf], DIY PRZYMIOT. attr

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła yourself w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

yourself w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła yourself w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też myself

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła yourself w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

yourself Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

tu (ne) t'es (pas) regardé! inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文