OK w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła OK w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

I.OK1, okay [Am ˌoʊˈkeɪ, Brit əʊˈkeɪ] WYKRZYK. inf

II.OK1, okay [Am ˌoʊˈkeɪ, Brit əʊˈkeɪ] PRZYMIOT.

III.OK1, okay [Am ˌoʊˈkeɪ, Brit əʊˈkeɪ] PRZYSŁ. inf

IV.OK1, okay [Am ˌoʊˈkeɪ, Brit əʊˈkeɪ] CZASOW. przech. <pres OK's, pres part OK'ing, past & past part OK'ed> inf

V.OK1, okay [Am ˌoʊˈkeɪ, Brit əʊˈkeɪ] RZECZOW. <pl OK's> inf

OK → Oklahoma

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła OK w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

OK w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła OK w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

I.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf OKed, okayed PRZYMIOT.

II.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf OKed, okayed WYKRZYK.

III.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf OKed, okayed CZASOW. przech.

IV.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf OKed, okayed RZECZOW.

V.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf OKed, okayed PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła OK w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

OK Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

is it OK with you if ...?
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文