able w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła able w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

1. able pred:

able-bodied [Am ˌeɪbəlˈbɑdid, Brit eɪb(ə)lˈbɒdɪd] PRZYMIOT.

get-at-able [Am ɡɛdˈædəb(ə)l, Brit ɡɛtˈatəb(ə)l] PRZYMIOT. pred inf

Tłumaczenia dla hasła able w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

able w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła able w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

get-at-able [ˌgetˈætəbl, Am ˌget̬ˈæt̬-] PRZYMIOT. inf

unget-at-able [ˌʌngetˈætəbl, Am ˌʌnget̬ˈæt̬-] PRZYMIOT. inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła able w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

able Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文