all w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła all w angielski»hiszpański słowniku

1. all:

all attr

1.1. all (everything):

all + sing vb
all I can say is
all I can say is
she was all to him liter

4. all:

all after n or pron

5.4. all in phrases:

1. all (completely):

Zobacz też all out

Zobacz też all-important, all-consuming

all-pervading [Am ˌɔlpərˈveɪdɪŋ], all-pervasive [ˌɔːlpərˈveɪsɪv, ˌɔːlpəˈveɪsɪv] PRZYMIOT.

all-risk [Am ˌɔlˈrɪsk, Brit ˈɔːlrɪsk], all-risks Brit [ˌɔːlˈrɪsks] PRZYMIOT.

be-all and end-all [Am ˈbiɔl ən ˌɛndɔl, Brit ˈbiːɔːl ən ˌɛndɔːl] RZECZOW.

cure-all [Am ˈkjʊrɔl, Brit ˈkjʊərɔːl] RZECZOW.

all-expense [Am ˌɔlɪkˈspɛns, Brit ˌɔːlɪkˈspɛns] PRZYMIOT. attr

all w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła all w angielski»hiszpański słowniku

all-rounder [ɔ:lˈraʊndəʳ, Am -dɚ] RZECZOW. Aus, Brit

know-all [ˈnəʊɔ:l, Am ˈnoʊ-] RZECZOW. Brit, Aus inf

all Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文