calculate w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła calculate w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

II.calculate [Am ˈkælkjəˌleɪt, Brit ˈkalkjʊleɪt] CZASOW. nieprzech.

calculate on CZASOW. [Am ˈkælkjəˌleɪt -, Brit ˈkalkjʊleɪt -] (v + prep + o)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła calculate w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

calculate w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła calculate w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

Tłumaczenia dla hasła calculate w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

calculate Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文