exasperates w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła exasperates w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

Tłumaczenia dla hasła exasperates w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

exasperates w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła exasperates w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

Tłumaczenia dla hasła exasperates w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

exasperates Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文