four w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła four w angielski»hiszpański słowniku

four-color, four-colour Brit [ˈfɔːrˌkʌlər, ˈfɔːˌkʌlə(r)] PRZYMIOT. attr

four-poster [ˌfɔrˈpoʊstər], four-poster bed RZECZOW.

four-flusher [Am ˈfɔr ˌfləʃər, Brit ˌfɔːˈflʌʃə] RZECZOW. Am slang

four-cycle [Am ˈfɔrˌsaɪk(ə)l, Brit ˈfɔːsʌɪk(ə)l] PRZYMIOT. Am

four w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła four w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

Zobacz też eight

four-footed [ˌfɔ:ˈfʊtɪd, Am ˌfɔ:rˈfʊt̬-] PRZYMIOT.

four-square [ˌfɔ:ˈskweəʳ, Am ˌfɔ:rˈswer] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła four w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

four Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

four z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła four w hiszpański»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文