he's w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła he's w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

he Although él is given as the main translation of he, it is in practice used only for emphasis, or to avoid ambiguity: he went to the theater fue al teatro she went to the theater, he went to the cinema ella fue al teatro y él fue al cine he did it él lo hizo.:

1. he's → he is

2. he's → he has

he-man <pl he-men [-men] > [Am ˈhi ˌmæn, Brit ] RZECZOW. inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
es un tío legal Esp inf
le va la marcha Esp inf
le gusta el carrete Chil inf

Tłumaczenia dla hasła he's w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

he's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła he's w angielski»hiszpański słowniku

Zobacz też have, be

I.have [həv, stressed: hæv] has, had, had has, had, had CZASOW. przech.

II.have [həv, stressed: hæv] has, had, had has, had, had CZASOW. posiłk. (indicates perfect tense)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

he's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文