idea w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła idea w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

1.1. idea (plan, suggestion):

idea ż

2.2. idea (understanding):

idea ż
where is he? — (I've) no idea!

2.3. idea (impression, belief):

idea ż
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła idea w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

idea w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła idea w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
caduco, -a

Tłumaczenia dla hasła idea w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

idea Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文