stood w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stood w angielski»hiszpański słowniku

stood [Am stʊd, Brit stʊd] past & past part stand

Zobacz też stand, stand for

I.stand <past & past part stood> [Am stænd, Brit stand] CZASOW. nieprzech.

2.1. stand (to move, to take up position):

pararse AmLat

3.1. stand (to be situated, located):

3.2. stand (to hold a position):

4.1. stand (to stop, to remain still) person:

II.stand <past & past part stood> [Am stænd, Brit stand] CZASOW. przech.

I.stand <past & past part stood> [Am stænd, Brit stand] CZASOW. nieprzech.

2.1. stand (to move, to take up position):

pararse AmLat

3.1. stand (to be situated, located):

3.2. stand (to hold a position):

4.1. stand (to stop, to remain still) person:

II.stand <past & past part stood> [Am stænd, Brit stand] CZASOW. przech.

Zobacz też stand up, stand for, stand up to

stand up to CZASOW. [Am stænd -, Brit stand -] (v + adv + prep + o)

Zobacz też stand up to

II.stand by CZASOW. [Am stænd -, Brit stand -] (v + prep + o)

stand-in [Am ˈstænd ˌɪn, Brit ˈstandɪn] RZECZOW.

I.stand-alone [Am ˈstænd əˌloʊn, Brit ˈstandələʊn] PRZYMIOT. attr

II.stand-alone [Am ˈstænd əˌloʊn, Brit ˈstandələʊn] RZECZOW.

stand over CZASOW. [Am stænd -, Brit stand -] (v + prep + o) (supervise, watch closely)

I.stand to CZASOW. [Am stænd -, Brit stand -] MILIT (v + adv)

II.stand to CZASOW. [Am stænd -, Brit stand -] MILIT (v + o + adv)

stood w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stood w angielski»hiszpański słowniku

Zobacz też stand

I.stand [stænd] stood, stood stood, stood RZECZOW.

I.stand [stænd] stood, stood stood, stood RZECZOW.

stand-alone [ˈstændəˌləʊn, Am -əˌloʊn] RZECZOW. INFOR

stood Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.