telling w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła telling w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

I.telling [Am ˈtɛlɪŋ, Brit ˈtɛlɪŋ] PRZYMIOT.

II.telling [Am ˈtɛlɪŋ, Brit ˈtɛlɪŋ] RZECZOW. U

I.tell <past & past part told> [Am tɛl, Brit tɛl] CZASOW. przech.

1. tell (inform, reveal):

2. tell (recount, relate):

el poema narra cómoform
el poema relata cómoform

II.tell <past & past part told> [Am tɛl, Brit tɛl] CZASOW. nieprzech.

tell off CZASOW. [Am tɛl -, Brit tɛl -] (v + o + adv, v + adv + o)

kiss-and-tell [Am ˌkɪsənˈtɛl, Brit ˌkɪs(ə)nˈtɛl] PRZYMIOT.

show-and-tell [Am ˈˌʃoʊ ən ˈtɛl, Brit ] RZECZOW. U Am

Tłumaczenia dla hasła telling w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

telling w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła telling w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

telling-off <tellings-off> [ˈtelɪŋˈɒf, Am ˌtelɪŋˈɑ:f] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła telling w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

telling Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文