they w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła they w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

they [Am ðeɪ, Brit ðeɪ] ZAIMEK Although ellos and ellas are given as translations of they, they are in practice used only for emphasis, or to avoid ambiguity: they went to the theater fueron al teatro; they did it ellos or ellas lo hicieron.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła they w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

they w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła they w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

Tłumaczenia dla hasła they w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

they Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文