to w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła to w angielski»hiszpański słowniku

I.to PRZYIMEK [Am tu, tə, Brit tə, tʊ, tuː]

1.1. to (indicating destination):

a
fuimos a lo de John RíoPl
fuimos donde John esp AmLat inf

4.1. to (showing indirect object):

5.1. to (indicating proportion, relation):

A is to B as X is to Y
A es a B como X es a Y

II.to PART infin [Am tu, tə, Brit tə, tʊ, tuː]

III.to PRZYSŁ. [Am tu, tə, Brit tə, tʊ, tuː] (shut)

Zobacz też from

3. from (indicating source):

I.stand to CZASOW. [Am stænd -, Brit stand -] MILIT (v + adv)

II.stand to CZASOW. [Am stænd -, Brit stand -] MILIT (v + o + adv)

II.take to CZASOW. [Am teɪk -, Brit teɪk -] (v + o + prep + o)

talking-to <pl talking-tos> [Am ˈtɔkɪŋ ˌtu, Brit ˈtɔːkɪŋtuː] RZECZOW. inf

to-do [Am tə ˈdu, Brit təˈduː] RZECZOW. inf no pl

tumble to CZASOW. [Am ˈtəmbəl -, Brit ˈtʌmb(ə)l -] (v + prep + o)

I.turn to CZASOW. [Am tərn -, Brit təːn -] (v + prep + o)

II.turn to CZASOW. [Am tərn -, Brit təːn -] (v + adv) (get busy)

to w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła to w angielski»hiszpański słowniku

1. to (in direction of):

a

I.keep to CZASOW. przech. always sep (remain private)

to Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文