angielsko » niemiecki

I . all [ɔ:l, Am also ɑ:l] PRZYMIOT. attr, inv

3. all + sing n (every type of):

all
jede(r, s)

II . all [ɔ:l, Am also ɑ:l] ZAIMEK

III . all [ɔ:l, Am also ɑ:l] PRZYSŁ. inv

5. all SPORTS (to both sides):

I . all-Aˈmeri·can PRZYMIOT.

1. all-American (typically American):

2. all-American Am SPORTS (top-rated amateur):

all-con·quer·ing [ˌɔ:lˈkɒŋkərɪŋ, Am ˈkɑ:ŋ] PRZYMIOT. inv

all-con·sum·ing [ˌɔ:lkənˈsju:mɪŋ, Am ˈsu:m] PRZYMIOT. inv

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文