angielsko » niemiecki

archi·tect [ˈɑ:kɪtekt, Am ˈɑ:rkə-] RZECZOW.

1. architect ARCHIT:

Architekt(in) m (ż)

2. architect fig (creator):

Schöpfer(in) m (ż)

archi·tect's ˈplan RZECZOW.

land·scape ˈarchi·tect RZECZOW.

architect's plan RZECZOW. IMMO

Słownictwo specjalistyczne

architect's service RZECZOW. IMMO

Słownictwo specjalistyczne

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文