angielsko » niemiecki

I . as [æz, əz] SPÓJNIK

2. as (in the way that, like):

as
wie

III . as [æz, əz] PRZYSŁ. inv

as of PRZYIMEK

in·so·far as [ˌɪnsə(ʊ)ˈfɑ:ræz, Am -səˈ-] PRZYSŁ. inv form

as of phrase ACCOUNT

Słownictwo specjalistyczne
as of
Stand am ...

save as you ˈearn RZECZOW. Brit

use as pastures

as an in-patient phrase INSURANCE

Słownictwo specjalistyczne

as of date phrase ACCOUNT

Słownictwo specjalistyczne

as reliable partners phrase MKT-WB

Słownictwo specjalistyczne

assignment as security RZECZOW. INV-FIN

Słownictwo specjalistyczne

deposit as collateral phrase INV-FIN

Słownictwo specjalistyczne

pay as you earn RZECZOW. TAX

Słownictwo specjalistyczne

value as new RZECZOW. INSURANCE

Słownictwo specjalistyczne

year as a whole RZECZOW. ACCOUNT

Słownictwo specjalistyczne

doing business as, DBA RZECZOW.

Hasło od użytkownika

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文