angielsko » niemiecki

called ·up PRZYMIOT. attr

so-called [ˌsəʊˈkɔ:ld, Am ˌsoʊˈkɑ:ld] PRZYMIOT. attr, inv

I . call [kɔ:l, Am esp kɑ:l] RZECZOW.

7. call no pl (wake-up call):

8. call (request, desire):

Forderung ż nach +dat

12. call HUNT (on the horn):

Signal nt

16. call LAW (admission of barrister):

II . call [kɔ:l, Am esp kɑ:l] CZASOW. przech.

11. call Am fam (challenge):

13. call FIN (demand payment):

ˈalarm call RZECZOW.

ˈbu·gle call RZECZOW.

I . call after CZASOW. nieprzech.

I . call back CZASOW. przech.

2. call back (ask to return):

to call back sb

3. call back defective products:

to call back sth

II . call back CZASOW. nieprzech.

2. call back (return):

call by CZASOW. nieprzech.

call down CZASOW. przech.

2. call down Am (scold):

to call down sb

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文