angielsko » niemiecki

can1 <can't [or cannot], could, couldn't [or could not], been able to> [kæn, kən] CZASOW. posiłk.

5. can (offering assistance):

9. can (demanding):

ˈwa·ter·ing can RZECZOW.

aerosol can [ˈeərəsɒlˌkæn] RZECZOW.

all-you-can-ˈdrink PRZYMIOT. attr, inv

ˈtrash can lin·er RZECZOW. Am (dustbin liner)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文