angielsko » niemiecki

ˈchest cold RZECZOW.

ˈcold bag RZECZOW. Brit

cold-blood·ed [ˌkəʊldˈblʌdɪd, Am ˌkoʊld-] PRZYMIOT.

ˈcold call RZECZOW.

cold ˈcom·fort RZECZOW.

ˈcold cream RZECZOW.

ˈcold-eyed PRZYMIOT.

cold ˈfish RZECZOW. pej

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文