angielsko » niemiecki

com·mand·ing [kəˈmɑ:ndɪŋ, Am -ˈmænd-] PRZYMIOT. inv

1. commanding (authoritative):

Befehls-
Befehlston m pej

3. commanding (considerable):

com·ˈmand key RZECZOW. COMPUT

com·ˈmand mod·ule RZECZOW. AVIAT

Com·ˈmand pa·pers RZECZOW. pl LAW

com·mand per·ˈform·ance RZECZOW. FILM, THEAT

com·ˈmand prompt RZECZOW. COMPUT

command economy RZECZOW. STATE

Słownictwo specjalistyczne

multiple command RZECZOW. HUMRES

Słownictwo specjalistyczne

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文