angielsko » niemiecki

I . cred·it [ˈkredɪt] RZECZOW.

8. credit no pl (on a mobile phone):

9. credit no pl FIN, COMM (trustworthiness):

11. credit (contributors):

credits pl FILM, TV
credits LIT

credit RZECZOW. TRANSPROC

Słownictwo specjalistyczne

credit CZASOW. przech. ACCOUNT

Słownictwo specjalistyczne

credit CZASOW. przech. INV-FIN

Słownictwo specjalistyczne

credit (with) CZASOW. przech. TRANSPROC

Słownictwo specjalistyczne

ac·ˈcept·ance cred·it RZECZOW. FIN

ad·ˈjust·ment cred·it RZECZOW. Am FIN

bi·lat·er·al ˈcred·it RZECZOW. ECON

book ˈcred·it RZECZOW. no pl FIN

ˈbridge cred·it RZECZOW. no pl FIN

ˈbridg·ing cred·it RZECZOW. no pl

bridging credit → bridging loan

Zobacz też bridging loan

clean ˈcred·it RZECZOW. FIN

com·mod·ity ˈcred·it RZECZOW. FIN

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文