angielsko » niemiecki

ˈglo·ry days RZECZOW. pl

hal·cy·on days [ˌhælsiənˈ-] RZECZOW.

halcyon days pl approv liter:

[h]alkyonische Tage liter

Hun·dred ˈDays RZECZOW. HIST

Ro·ˈga·tion Days RZECZOW. pl REL

ˈsal·ad days RZECZOW.

ˈset·tle·ment days RZECZOW. pl

1. settlement days ECON, FIN:

2. settlement days STOCKEX:

day [deɪ] RZECZOW.

1. day (24 hours):

day
Tag m
what a day!

day

Słownictwo specjalistyczne

ˈJudg(e)·ment Day RZECZOW. REL

Mid·sum·mer('s) ˈDay RZECZOW.

day-to-day business RZECZOW. handel

Słownictwo specjalistyczne

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文